Valná hromada 2018

Program

Valné hromady Tělovýchovné jednoty Zlaté Hory, z.s.

27. dubna 2018 v 18.00 hodin

 1. Zahájení
 2. Schválení programu, schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise
 3. Schválení volebního řádu a volba volební komise
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Zpráva o činnosti výkonného výboru TJ v roce 2017
 6. Zpráva o činnosti TJ v roce 2017 - zprávy oddílů TJ
 7. Zpráva o hospodaření TJ v roce 2017
 8. Revizní zpráva hospodaření TJ v roce 2017
 9. Návrh rozpočtu TJ na rok 2018
 10. Návrh na zřízení nového oddílu silového trojboje
 11. Záměr o převodu části pozemku pč. 735
 12. Diskuze
 13. Usnesení
 14. Závěr